Thiết kế website dịch vụ game

GameViking


Dự án thiết kế website dịch vụ game (bán đồ trong game, cày thuê rank trong game..). Màu sắc và bố cục website được phối với tông màu tối để phù hợp với nội dung website về game Website được thiết kế với công nghệ Responsive phù hợp với tất cả các thiết bị: Máy tinh, máy tính bảng, điện thoại. Website thể hiện được phần item trong game đã bán hay vẫn còn, phần dịch vụ với bảng tính giá cày thuê linh hoạt, có thể thay đổi giá dễ dàng.

Thiết kế website dịch vụ game và bán đồ trong game

Dự án thiết kế website giới thiệu dịch vụ game (bán đồ trong game, cày thuê rank trong game..). Màu sắc và bố cục website được phối với tông màu tối để phù hợp với nội dung website về game

Website được thiết kế với công nghệ Responsive phù hợp với tất cả các thiết bị: Máy tinh, máy tính bảng, điện thoại.

Thiết kế website dịch vụ game
Thiết kế website dịch vụ game

Website thể hiện được phần item trong game đã bán hay vẫn còn, phần dịch vụ với bảng tính giá cày thuê linh hoạt, có thể thay đổi giá dễ dàng.

0987.821.605 https://www.facebook.com/xuongweb Đang cập nhật..
0987.821.605