Thiết kế website du lịch, khách sạn.

Travel01


Dự án thiết kế website du lịch, khách sạn. Website thể hiện được các tour du lịch theo các tiêu chí trong nước, quốc tế, điểm đi, điểm đến.. Khách sạn được chia theo khu vực, tiêu chí (3 sao, 4 sao hay 5 sao). Tìm kiếm nâng cao tour và khách sạn theo các tiêu chí khác nhau giúp người dùng có thể tìm được tour hay khách sạn nhanh nhất. Website được thiết kế với công nghệ Responsive phù hợp với tất cả các thiết bị: Máy tinh, máy tính bảng, điện thoại.

Thiết kế website du lịch, khách sạn.

Dự án thiết kế website du lịch, khách sạn. Website thể hiện được các tour du lịch theo các tiêu chí trong nước, quốc tế, điểm đi, điểm đến.. Khách sạn được chia theo khu vực, tiêu chí (3 sao, 4 sao hay 5 sao). Tìm kiếm nâng cao tour và khách sạn theo các tiêu chí khác nhau giúp người dùng có thể tìm được tour hay khách sạn nhanh nhất.

Website được thiết kế với công nghệ Responsive phù hợp với tất cả các thiết bị: Máy tinh, máy tính bảng, điện thoại.

Thiết kế website du lịch, khách sạn.
Thiết kế website du lịch, khách sạn.
0987.821.605 https://www.facebook.com/xuongweb Đang cập nhật..
0987.821.605